Hva er refinansiering?

I denne guiden forteller Tobias Rikerud deg hvordan refinansier fungerer og hva det faktiskt er.

Publisert 18. august 2023

Del på:

Hva er refinansiering

Refinansiering kan virke komplisert, men det er egentlig ganske enkelt. Det betyr rett og slett å erstatte eller betale ned din eksisterende boliglån med et nytt boliglån. Årsakene til refinansiering kan variere, men en av de største grunnene er å få en lavere rente og dermed spare penger på renteutgifter.

 

Det er imidlertid viktig å vurdere ulempene ved refinansiering, som inkluderer å betale etableringskostnader og å strekke ut lånets løpetid, noe som kan føre til høyere totale renteutgifter over tid. Det er derfor viktig å vurdere din økonomiske situasjon nøye og velge et nytt boliglån eller bank som passer best for deg.

Hva er refinansiering?

Refinansiering betyr rett og slett at man tar opp et nytt lån for å erstatte eller betale ned et eksisterende lån. En av de største grunnene til å refinansiere er å få en lavere rente. Dette kan være fordi renten har gått ned siden man tok opp det opprinnelige lånet, men din bank har ikke justert din rente. Å refinansiere kan også være aktuelt dersom man ønsker å ta ut noe penger ut av boligen, eller refinansiere forbruksgjeld inn i boliglånet.

Det er viktig å være klar over at refinansiering ikke alltid er en fordel. Det kan være kostnader forbundet med å refinansiere, for eksempel i form av gebyrer og etableringskostnader. Det er derfor viktig å veie fordelene mot kostnadene før man bestemmer seg for å refinansiere.

Hvorfor burde jeg refinansiere?

Du får lavere rente

Om du har et stort boliglån vil en liten renteøkning påvirke dine kostnader mye. Da vil refinansiering først hjelpe deg med lavere rente, men også potensielt en ny avtale som totalt sett har mindre gebyrer.

Ta ut penger fra boliglånet

En annen grunn til å refinansiere et boliglån er å ta ut egenkapital. Dersom du har bygget opp egenkapital i boligen din, kan du refinansiere lånet og ta ut en del av denne egenkapitalen. Dette kan være nyttig dersom du trenger penger til for eksempel oppussing av boligen eller andre store utgifter.

Når burde jeg refinansiere?

Du burde refinansiere hvis

  • Renten på boliglånet har økt, men andre banker tilbyr lavere rente.
  • Du har forbruksgjeld med høy rente
  • Du kan ikke betjene nåværende boliglån
  • Du har usikret gjeld som f.eks kredittkortgjeld og forbrukslån som kan pakkes inn i boliglånet
  • Du har billån med høy rente (Kan også pakkes inn i boliglånet)

Viktig å velge riktig

Å refinansiere boliglån betyr rett og slett å erstatte eller betale av det nåværende lånet ditt ved å ta opp et nytt lån. Folk velger å refinansiere av ulike årsaker, deriblant å oppnå en lavere rente. Hvis du tok opp boliglånet ditt for noen år siden da rentene lå på seks eller syv prosent, men nå ser at rentene er på fem prosent, kan du refinansiere ved å erstatte det gamle lånet med et nytt.

Det er også avgjørende å vurdere hvordan refinansiering påvirker din totale økonomiske situasjon. Det kan være problematisk å stadig strekke seg eller refinansiere for nye lån, da dette kan føre til høyere renteutgifter på lang sikt når man ikke nedbetaler eller kvitter seg med lånet på boligen sin. Det er derfor essensielt å sikre at det nye boliglånet passer til din situasjon, og at fordelene oppveier eventuelle ulemper.