Hva avgjør renten på et forbrukslån?

I denne artikkelen forklarer vi deg hvordan bankene tenker, og hvilke grep du selv kan ta for å få best mulig lånetilbud på forbrukslånet ditt.

Gransket av Øystein

Publisert 16. september 2023

Del på:

Hva avgjør renten på et forbrukslån?

Her kan du få forbrukslån med lav rente

Norges laveste rente
10 000 – 600 000 kr
Eksempel: 150.000 kr. o/5 år: Eff. rente 11,31 %. Kostnad 43.467 kr. Totalt:193.467 kr.

Effektiv rente:

5,01 – 24,40 %

Aldersgrense:

20 år
10 000 – 600 000 kr
Eksempel: Eff.rente 13,70%, kr 100.000, o/5 år, Kostnad kr 35.858, Totalt kr 135.858,-.

Effektiv rente:

5,05% – 20,54%

Aldersgrense:

20 år
25 samarbeidsbanker
10 000 – 600 000 kr
Eks: Nom rente 9,59% , Eff. rente 11,19%, kr 130.000, o/5 år. Kostnad kr 37.988, totalt kr 167.988.

Effektiv rente:

5,33 – 28,90 %

Aldersgrense:

20 år

Forbrukslån rente

De fleste bankene følger samme system for hvordan de vurderer lånesøknaden din, og hva de ser på for å avgjøre hva som er riktig rente for forbrukslånet ditt. Hvis du vet om disse faktorene og forstår hvordan bankene vurderer situasjonen, vil du også lettere se hvordan du kan påvirke dette selv for å få best mulig rente. 

Kort sagt kan vi si at hvor høy rente du får på forbrukslånet ditt henger sammen med hvor høy risiko banken mener det er å gi deg et forbrukslån. Banken trenger å føle seg trygg på at du både skal klare og ønske å betale pengene tilbake. 

Anser banken det som en lav risiko for at du ikke skal betale lånet ditt tilbake, vil de kunne gi deg en lavere rente på forbrukslånet – og motsatt. Men hvilke faktorer påvirker hvordan banken vurderer risikoen?

Grovt sett kan vi si at tre faktorer påvirker risikoen gjennom bankens øyne:

  • Inntekten din
  • Betalingsevnen din
  • Betjeningsviljen din

Vi skal se nærmere på hvert punkt…

Inntekten din

Inntekten din er helt klart med på å påvirke om banken vil innvilge deg lån, og til hvilken rente. Har du høy inntekt, kan du fortsatt få en høy rente eller til og med avslag dersom du også har høy gjeld. 

 

Her gjelder også det motsatte. Har du lav inntekt, men så å si ikke gjeld, kan du fortsatt få tilbud om forbrukslån til en god rente. Den beste kombinasjonen her er om du har en høy inntekt, og lite gjeld.

Betalingsevnen din

Har du allerede mye gjeld fra før, kan banken kanskje bli i tvil om du har høy nok inntekt til å betale tilbake gjelden din. For i tillegg til å ha nok penger hver måned til å betale ned gjeld, må inntekten din også dekke faste utgifter, mat og forbruk. Vi sier at banken vurderer betalingsevnen din. Betalingsevne er forenklet forklart i hvilken grad du har mulighet til å betale på lånet, i tillegg til alle de andre utgiftene du har. 

 

Har du mye gjeld, og lav inntekt, vil banken vurdere det som en lav betalingsevne. Dette kan  gjøre at du får avslag på lånesøknaden din, eller at du kanskje ikke får låne like mye som du ønsket. Dersom du har lav betalingsevne og tilbud om forbrukslån, vil renten din bli høyere enn dersom banken vurderer deg som en person med høy betalingsevne.

Betjeningsviljen din

Her vil banken se på den økonomiske historikken din, eller hvor ryddig du er økonomisk. Har du klart å betale alle regninger? Eller har du saker liggende hos inkasso, kanskje også med betalingsanmerkning? Det vil ikke hjelpe hvis banken vurderer deg som en person med høy betalingsevne dersom de mener betjeningsviljen din er lav. 

 

Igjen, dersom banken mener det er en risiko å tilby deg lån, vil renten din blir satt høyere enn dersom banken mener det er lav risiko å tilby deg et forbrukslån.

Hvordan få lavest mulig rente på forbrukslånet?

Så nå som du vet hvilke faktorer som teller når banken vurderer lånesøknaden din, hvordan kan du bruke dette til å få lavest mulig rente?

Målet må være at banken vurderer det som en lav risiko å gi deg tilbud om forbrukslån. Da vil de også mest sannsynlig tilby deg en av de beste rentene på lånet ditt. 

For at banken skal føle seg trygg på at det ikke er en risiko å tilby deg forbrukslån, kan du:

  • Vurdere å ta med en medsøker på lånet.  Med en medsøker, eller medlåntaker som det også kalles, blir dere to personer som er ansvarlig for at lånet blir betalt tilbake. Dette vil gjøre at banken anser det som en lavere risiko enn dersom du søker alene. 

 

  • Betal ned mest mulig kredittgjeld før du søker om forbrukslån.

  • Dersom du har kredittkort med høy kredittgrense, kan du selv kontakte dem og be dem sette denne ned. Banken vurderer nemlig kredittgrensen din tilsvarende som om du har dette i gjeld, selv om du kanskje ikke har noen intensjoner om å bruke det. 

 

  • Vær sikker på at du ikke har noen betalingsanmerkninger registrert på deg. Dersom du er i tvil, kan du enkelt sjekke dette hos tilbydere som Dun & Bradstreet (tidligere Bisnode) eller hos Gjeldsregisteret. Har du betalingsanmerkninger bør du sørge for å betale kravet slik at anmerkningen blir slettet før du søker om forbrukslån. Dersom du søker om et forbrukslån uten sikkerhet, er betalingsanmerkninger vanligvis et garantert avslag på søknaden. 

  • Se på muligheten for å øke inntekten din.

  • Sørg for at du oppgir all inntekt på lånesøknaden din. Dette gjelder også barnebidrag, utleie og andre skattefrie små inntekter. Men husk at du må kunne dokumentere alle inntekter.

Det aller billigste vil naturligvis være å spare opp pengene før du bruker dem. Da vil du spare penger på renter og gebyrer du ikke trenger å betale. Men, vi vet alle at det ikke alltid er så lett.

 

Det er derfor viktig at du har disse punktene i bakhodet før du søker om forbrukslån, slik at sjansen for å få et godt tilbud blir høyest mulig.

 

Igjen, dersom banken mener det er en risiko å tilby deg lån, vil renten din blir satt høyere enn dersom banken mener det er lav risiko å tilby deg et forbrukslån.