Slik kan du tilpasse økonomien til inflasjonen

Inflasjonen spiser i stykker planene om ferie, avkastninger og investeringer. Her har du noen tips til hvordan du kan tilpasse økonomien til den nåværende inflasjonen.

Publisert 30. juni 2023

Svak krone, økt renteforskjell

Rentene i EU, Sverige og USA er høyere enn i Norge. Dette gjør det attraktivt å flytte penger fra Norge til disse landene, noe som kan svekke verdien av kronen. Vanligvis fører dette til at kronen blir mindre populær og prisen faller. Men sammenhengen mellom rentenivået og valutakursen har ikke vært like tydelig de siste 3–4 årene, og det kan ikke forklare hele nedgangen i kronens verdi.

Politikk spiller også inn..

Innføringen av plutselige næringsskatter og utvandringen av milliardærer er definitivt ugunstig for utenlandske investorer. Spørsmålet er om tilliten kan bli gjenopprettet. Så langt har vi ikke sett noen masseflukt av investorer. Andelen av utenlandske investorer i aksjeselskapene på Oslo Børs er omtrent den samme som i fjor. Dersom overraskelsene fortsetter å hope seg opp (skattemessig) kan vi regne med et større skattemessig sjokk som kan velte lasset i feil retning.

Hva vil svak krone bety for deg?

Når kronen svekker seg, fører det til økt inflasjon og høyere priser på importerte varer. En betydelig del av prisøkningen, rundt en tredjedel, skyldes importerte varer. Dette inkluderer et bredt spekter av produkter vi kjøper, som møbler, barberblader og vin, som importeres fra utlandet. Når kronen svekkes, blir prisene på disse varene enda høyere enn den underliggende inflasjonen. For øyeblikket er inflasjonen de siste 12 månedene på 6,7 prosent. Av dette utgjør rundt 2,3 prosentpoeng importert prisvekst, hovedsakelig på grunn av kronens svekkelse.

Sommerferien kan bli dyr..

Sommerferien blir betydelig dyrere for nordmenn som planlegger å reise til Euroland og land knyttet til dollaren. Selv Danmark har også blitt dyrere, men den svenske kronen har bare økt litt i verdi. Faktisk har det vært få land som har vært gunstige for norske feriegjester det siste året. Euroen har blitt 13 prosent dyrere for nordmenn siden forrige sommer. Dette betyr at et hotellrom som kostet over 3000 kroner (300 euro) i fjor, nå koster 3390 kroner per natt. En ukes opphold vil dermed koste 2730 kroner mer. Og dette er bare for overnattingen.

Hva kan man gjøre nå?

For 15–25 år siden var det populært å velge euro, yen eller sveitsiske franc som valuta for boliglånet. Hovedårsaken var at rentenivået i utlandet var mye lavere enn i Norge. Dette førte til umiddelbar reduksjon i månedlige avdrag. I teorien skulle valutakursen på lang sikt jevne ut denne forskjellen. Gevinsten (lavere rente) ville bli utlignet av valutakursens svingninger (svakere norske kroner). Dette prinsippet kalles renteparitet. I dag er rentenivået i Norge faktisk lavere enn i euro eller dollar, så jeg tror ikke valutalån vil oppleve en stor oppgang.

Aksjefond vi anbefaler ..

En måte du kan sikre deg mot valutaen dersom kronen skulle svekket seg mer er ved å investere i valutasikre fond, her er noen gode eksempler.

  • KLP AksjeGlobal Indeks Valutasikret
  • KLP AksjeGlobal Flerfaktor II
  • KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar II
  • Storebrand Global Multifaktor Valutasikret
  • Holberg Global Valutasikret
  • Delphi Global Valutasikret
  • DNB Global Marked Valutasikret
  • KLP AksjeUSA Indeks IV
  • KLP AksjeAsia Indeks IV
  • KLP AksjeEuropa Indeks IV

Skrevet av Tobias Rikerud

Tobias Rikerud er en sosialøkonom som har jobbet i banksektoren siden 2016. Med en utdannelse fra BI er han godt rustet med nyttig informasjon om forbrukslån i dagens marked.