Unngå forbrukslån som egenkapital

I Norge kan du få boliglån på opptil 85% av boligens verdi. De resterende 15% må du stille opp med selv, vanligvis gjennom sparing eller kanskje et privat lån fra snille familiemedlemmer. 

Men de færreste har mulighet til å få hjelp fra familien, og 15% av boligens verdi er mye penger å spare opp med mindre man startet tidlig. Men hvordan er det med forbrukslån, kan det være en god ide å bruke pengene som egenkapital til bolig?

Det korte svaret på dette er nei. I denne artikkelen forklarer vi deg hvorfor.

Gransket av Øystein

Publisert 16. september 2023

Del på:

Unngå forbrukslån som egenkapital

Her kan du få lån til egenkapital

Norges laveste rente
10 000 – 600 000 kr
Eksempel: 150.000 kr. o/5 år: Eff. rente 11,31 %. Kostnad 43.467 kr. Totalt:193.467 kr.

Effektiv rente:

5,01 – 24,40 %

Aldersgrense:

20 år
10 000 – 600 000 kr
Eksempel: Eff.rente 13,70%, kr 100.000, o/5 år, Kostnad kr 35.858, Totalt kr 135.858,-.

Effektiv rente:

5,05% – 20,54%

Aldersgrense:

20 år
25 samarbeidsbanker
10 000 – 600 000 kr
Eks: Nom rente 9,59% , Eff. rente 11,19%, kr 130.000, o/5 år. Kostnad kr 37.988, totalt kr 167.988.

Effektiv rente:

5,33 – 28,90 %

Aldersgrense:

20 år

Boligkjøp med forbrukslån er en dum ide

Bankene må følge Utlånsforskriften når de vurderer om du kan få boliglån hos dem. I Utlånsforskiften står det beskrevet hvilke krav bankene må følge når de vurderer søknaden din for boliglån. 

Banken må blant annet sikre seg at:

  • Du ikke får mer gjeld totalt enn din årlige inntekt ganget med fem. Dette betyr at dersom du har en inntekt på 600.000 kroner, så kan du ikke ta opp mer enn 3 millioner i lån. (600.000 x 5 = 3.000.000). Dette inkluderer alt lån, som billån, forbrukslån, boliglån, studielån osv.

 

  • Du skal ha romslig nok økonomi til å tåle en 3% renteøkning på all gjelden din. Utlånsforskriften ble endret fra januar i år på dette punktet. Tidligere stod det at du skulle tåle en renteøkning på 5%. Siden renten har økt mye i det siste, ble dette endret til 3% økning, men også at man må tåle et rentenivå på minst 7%. Dersom du vil lese mer om de nye reglene i Utlånsforskriften kan du lese en artikkel fra Huseiernes Landsforbund om dette temaet her.

 

  • Inntektene dine skal ikke bare holde til å betale ned gjelden, det må også være nok penger til å kunne dekke andre faste utgifter, mat og forbruk.

Her er årsakene til at du burde takke nei til forbrukslån som skal brukes til egenkapital

Ut fra disse punktene skal vi forklare hvorfor det ikke er en god ide å ta opp forbrukslån for å dekke kravet til egenkapitalen din. La oss ta et eksempel der du har 600.000 kroner i inntekt og ønsker å ta opp boliglån for å kjøpe en leilighet til 3.000.000 kroner. Utlånsforskriften krever at du må dekke minst 15% av denne summen selv med egenkapital. I dette eksempelet utgjør det 450.000 kroner. (Kilde: Meglerbasen.no)

  • Et så stort forbrukslån vil spise av muligheten din til å få høyt nok boliglån. Selv om du i dette eksempelet i teorien kan låne maksimalt 3 millioner kroner, vil det høye usikrede lånet bidra til at banken ikke kommer til å gi deg så mye lån som 5 ganger inntekten din. Det vil banken anse som en for høy risiko med et så stort usikret lån.

 

  • Et forbrukslån skal betales tilbake med månedlige avdrag i løpet av 5 år. Det blir altså ganske høye avdrag å betale hver måned, i tillegg til boliglånet. Banken vil mest sannsynlig vurdere det til at du ikke sitter igjen med nok inntekt hver måned til å dekke både lån og annet forbruk. Husk at banken også må kunne se at du vil tåle en renteøkning på 3% på all total gjeld. Med et så høyt forbrukslån vil du ikke klare dette.

 

  • Banken må foreta en forsvarlig kredittvurdering av økonomien din før de innvilger deg lån. Dersom banken ser at hele egenkapitalen din egentlig kommer fra et forbrukslån, er de pliktig til å avslå søknaden din.

Dette kan høres ut som strenge regler, men i bunn og grunn er det for å prøve hindre at vi tar opp mer gjeld enn vi klarer å betale tilbake. Forbrukslån er dyre lån, og dersom du har høye forbrukslån vil dette gå hardt ut over betjeningsevnen din. Er du uheldig og samtidig får uforutsette utgifter kan veien til økonomiske problemer være kort.

Å slite økonomisk kan gi både tapt av nattesøvn, dyre inkassogebyr og betalingsanmerkninger. Vi vil på ingen måte anbefale deg å ta opp forbrukslån for å bruke det til egenkapital til bolig. 

Hvordan få nok egenkapital til bolig?

Her finnes det nok ingen snarveier, med mindre du har familie som enten kan hjelpe deg med forskudd på arv eller et privat lån. Det beste er å starte tidlig med sparingen, gjerne mange år før du har tenkt til å kjøpe bolig. Dersom du ønsker å spare opp til egenkapital litt raskt, er det en rekke ting du kan gjøre:

  • Redusere kostnader og spare mest mulig
  • Spare pengegaver og feriepenger
  • Få deg en kveldsjobb eller helgejobb
  • Leie ut bil eller leilighet når du ikke bruker den selv

Det er en mulighet til, og det er å se på muligheten for å benytte deg av en kausjonist. En kausjonist er en person som stiller med sin bolig som sikkerhet for lånet ditt. På denne måten vil banken få sikkerhet nok ved å ta pant i kausjonistens bolig. Da vil du kunne unngå å stille med 15% egenkapital selv. Før du vurderer denne løsningen, må både du og kausjonisten tenke dere godt om. Dersom du ikke klarer å betjene lånet ditt, kan nemlig banken i verste fall selge boligen til kausjonisten som står som sikkerhet for lånet ditt.

Hvis du fortsatt her fler ubesvarte spørsmål burde du lese forbruskslån på dagen som forteller deg hvordan du kan få tilgang på finansiering uten sikkerhet samme dag som du søker.