Minimumskrav for å få forbrukslån - Dette er kravene du må oppfylle før du får lån

Skal du søke på forbrukslån må du oppfylle visse kriterier. Generelt må du være over 18 år og dokumentere god økonomi.

Gransket av Øystein

Publisert 19. juni 2023

Del på:

Vilkår og kriterier før du kan få forbrukslån

Skal du  søke forbrukslån i banken eller hos en långiver er det noen generelle krav og betingelser du må følge. Kravene som stilles kan være ulike fra bank til bank, men de er som regel relativt like. Dette er fordi banken trenger en slags forsikring, slik at de ikke påtar seg en altfor høy risiko når de skal innvilge lånesøknader.

For å gjøre søkeprosessen din enda enklere har vi skrevet en artikkel som forklarer deg ganske kjapt og enkelt hva bankene forventer av deg, for at de kan kunne betale ut lånet til deg.

Aldersgrense

En avgjørende faktor i lånesøknaden er alderen din. Ifølge finansavtaleloven, må den som skal forplikte seg til en juridisk avtale være 18 år gammel. Dette er myndighetsalderen i Norge og da kan du selv stå ansvarlig for lånet du tar opp.

Selv om det er noen banker som tilbyr forbrukslån for 18 åringer, har de aller fleste økt aldersgrensen fra 21 – 23 år. Der selv noen banker krever at du er 25 år for å kunne få forbrukslån uten sikkerhet. Det finnes likevel noen unntak, dersom din økonomiske situasjon og betalingsevne står sterkere i kontrast med alderen din, vil de se bort fra dette så lenge du er fylt 18 år.

Inntektssituasjon

Har du en fast god inntekt er sjansen stor for at du kan få innvilget lån. Inntekt er et viktig krav banken stiller i evalueringen om du kan få lån eller ikke, men så lenge du tjener over 120 000 kroner i året, som er minimumskravet for å få forbrukslån, vil de mest sannsynlig godkjenne søknaden og betale ut lånet til deg.

Kravet til årsinntekt varierer veldig fra bank til bank, der noen krever at du tjener over 250.000 kroner eller mer. Dette er spesielt viktig om du skal søke forbrukslån uten sikkerhet, som er lån der du ikke trenger å stille sikkerhet. Inntekten er den eneste sikkerheten banken har, så jo bedre inntektssituasjonen din er, jo høyere sjanse er det for at du vil få lån på dagen.

Etter de har sett på inntekten din, vil banken ta en vurdering på hvor mye de kan låne ut til deg. Har du en lavere årlig inntekt vil lånesummen bli betydelig lavere. Som vil si at selv om du kan dokumentere at du tjener over minimumskravet, kan de ikke garantere at de vil godkjenne en lånesum på 500 000.

Hva vurderes som inntekt i søknaden?

For å søke om forbrukslån uten sikkerhet trenger du ikke nødvendigvis være i arbeid, så lenge du får inn en slags inntekt, og denne inntekten kan du få fra: 

  • Inntekt fra pensjon
  • Arbeidsinntekter
  • Uføretrygd, AAP og andre NAV ytelser.

     

Det er viktig at inntekten blir liknet og skattes av. Har du en lavere inntekt anbefaler vi å søke med en medlåntaker, da kan du legge sammen både din og din medlåntakers inntekt som dobler sjansene for at lånesøknaden blir godkjent.

Betalingshistorikk

Ved å gi deg et forbrukslån uten sikkerhet tar bankene en større risiko, som er hvorfor de trenger å se betalingshistorikken din. Dette hjelper dem med å få et bilde over din økonomiske historie, og gir dem en pekepinn på hva de kan forvente i fremtiden.

Har du flere inkassosaker eller betalingsanmerkninger vil dette bli sett på som en negativ betalingshistorikk, og da må du stille sikkerhet for å kunne få lån. 

Det finnes banker som spesialiserer seg innenfor inkassogjeld og betalingsanmerkninger, og velger å innvilge enkelte lånesøknader. Dette gjelder kun for de som kan stille sikkerhet for lånet, og som gir banken rettigheten til å ta pant i enten eiendom eller eiendeler. 

Den letteste måten å få lån er å rydde opp i egen økonomi. Dette gjør du ved å betale utestående inkassokrav og betalingsanmerkninger. Dersom du har en betalingsanmerkning

blir dette registrert i løsøreregisteret. Heldigvis fjernes betalingsanmerkningen innen noen få dager, så lenge kravet er betalt.

Bosted

Det er kun norske statsborgere, eller de som er bosatt i Norge, som kan søke om forbrukslån. Du må vanligvis ha bodd i Norge i over 2-3 år for å kunne sende inn en lånesøknad. Oppfyller du ikke disse kravene, vil du få avslag på søknaden. 

Andre faktorer som påvirker lånesøknaden

Bosted

Utlånsforskriften, som er en lov myndighetene har bestemt, stiller egne betingelser for at en låntaker skal få innvilget lån, uavhengig av lånesummen. Ifølge denne loven kan ikke en person ha en total gjeld på mer enn fem ganger årsinntekt. Som vil si at har du en årlig inntekt på 400 000, kan du ikke ha mer enn totalt 2 millioner kroner i gjeld. Dette er hva de betegner som gjeldsgraden din og er noe å huske på neste gang du søker.

Betalingsevne

Videre ser banken eller långiveren på din betalingsevne, når de vurderer søknaden din. I dette tilfellet må du ha tilstrekkelig nok med inntekt, slik at du kan dekke vanlige utgifter til blant annet livsopphold, boligutgifter og andre eksisterende låneforpliktelser. De vurderer også om du kan takle en renteøkning på 5%. 

Lånebeløp

Hos norske banker kan du låne opptil 600 000 kroner, der den effektive renten ligger på mellom 5,03% – 49,9 %. Hvor mye den totale renten blir, avhenger av hvor mye du velger å låne. Det er viktig å huske på at jo høyere beløp du velger, jo lavere blir renten

Slik får du forbrukslån med lav rente

Nedbetalingstid

Når du tar et forbrukslån uten sikkerhet, må du velge hvor lang tid du trenger for å betale ned lånet. De aller fleste långivere gir deg opptil 5 år på å tilbakebetale hele lånet. Ved å velge en lengre nedbetalingstid, kan du risikere at lånet blir enda dyrere enn om du velger en kortere nedbetalingstid. 

Avtalevilkår

Før du kan motta pengene på kontoen, må du som lånetaker motta låneavtalen på forhånd. Denne avtalen skal blant annet inneholde nedbetalingsplan med månedlige avdrag, og signaturen din. Signerer du avtalen digitalt, vil utbetalingen gå raskere og dette kan gjøres via BankID. 

Skrevet av Tobias Rikerud

Tobias Rikerud er en sosialøkonom som har jobbet i banksektoren siden 2016. Med en utdannelse fra BI er han godt rustet med nyttig informasjon om forbrukslån i dagens marked.